ift-2-r-950x534

Systém diaľkovo riadeného núdzového rozpájača vysokonapäťových vedení

energetika

Systém diaľkovo riadeného núdzového rozpájača vysokonapäťových vedení

_